БУЯНТ СУМЫН 90 ЖИЛИЙН ОЙН ТӨСӨВ

ОЙН АРГА ХЭМЖЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ

САНХҮҮГИЙН ТООЦОО

 

Д/д

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Тоо хэмжээ

Нэг бүрийн зардал

Нийт

Зардал

/хандиваар/

1

Сумын нийт ахмадуудын хүлээн авалт зохион байгуулах

2015 оны 02 сард

220

13000

2860000

2

Сумын сонинтой болох

Улирал бүр

1000

500

500000

3

Ховд аймаг дахь Буянт сумын уугуул ахмадуудтай золголт хийх

2-р сард

150

2000

300000

4

Сумын далбааны загвар гаргаж сумын ИТХ-аар батлуулах, хэвлүүлэх

2-р сард

4

40000

160000

5

Нутгийн зөвлөлийн уулзалт хийх /Аймаг, хотод/

2015.2-р сард

2

1500000

3000000

6

Зочдын нэрсийг гаргах, урилга хийлгэх, сумын нэгдсэн танилцуулга, гарын авлага хийж хэвлүүлэх тараах

1.2-р улиралд

1000

2500

2500000

7

Бөхийн засуулын 8 ширхэг дээл, малгай, бүс хийлгэх

2 дугаар улиралд

8

150000

1200000

8

Гудамж, байшингуудыг хаягжуулах

2-р улиралд

200

3000

600000

9

Наранхайрхан уулыг тахих

2-р улиралд

1

300000

300000

10

Үдэлт угталтын самбар,

хаалга  хийх

2-р улиралд

2

5000000

10000000

11

Байгууллага бүр гэрлэн хаягтай болох

2-р улиралд

54

60.000

3240000

12

Сумын 90 жилийн ойд зориулсан ном гаргах

2-р улиралд

1000

15.000

15000000

13

Сумын 90 жилийн ойн “Хүндэт медаль” дурсгалын тэмдэг хийлгэх

2-р улиралд

1000

5500

5500000

14

Хандивлагчдийн гарын бэлэг

8-р сард

100

150000

15000000

15

Морь уралдах зам, морь барианы газрыг засварлах, тохижуулж, комиссын эндэр барих, морь  барих олсон татлага, төхөөрөмж  бэлтгэх, Айргийн морь хөлслөх хашаа барих

2-р улиралд

1

7000000

7000000

16

ЗДТГ гэртэй болох

2-р улиралд

1

1.500.000

1500000

17

ЗДТГ-ын үүдэнд машины зогсоол байгуулах

2 дугаар улиралд

1

500,000

500000

18

Хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулах

2-р улиралд

1

10000000

10000000

19

Албан газрын хайс, ногоон байгууламжид албан хаагчдаар мод тариулах /нэг байгууллага 1000 доошгүй/

2, 4-р улиралд

5000

300

1500000

20

Асар майхан 4 ширхэг хийлгэх

2 дугаар улиралд

1000000

4000000

21

Авто замын болон зогсоолын тэмдэглэгээ хийх

1.2-р улиралд

20ш

30000

600000

22

Морь цоллооч, бөх цоллоочдын уралдаан зохион байгуулах

2 дугаар улиралд

1 удаа

120000

120000

23

Хүндэтгэлийн концерт, шөнийн шоу, тайзны гэрэлтүүлэг авах /цаашид байнга хэрэглэгдэх/

2.3-р улиралд

10000000

10000000

24

Сумын нийтийн номын санг шинэ  номоор баяжуулах.

1-3-р улиралд

1000ш

5000

5000000

25

Зочид төлөөлөгч болон сумын айл өрхөд дурсгалын зүйл бэлтгэх, өгөх

2.3-р улиралд

1000

20000

20000000

26

90 жилийн ойн тоглолтын хувцас /гутал, малгай, өмд, дээл/ хийлгэх

3 дугаар улирал

40ш

250000

10000000

27

Наадмын талбайг  эрчим хүчээр хангаж гэрэлтүүлэгтэй болгох /нарны цахилгаан үүсгүүрээр ажиллах/

3-р улиралд

1600000

6400000

28

Сумын Засаг даргын тамгын газрын байр засварлах

2 дугаар улиралд

495м2

60606

30000000

29

Хүндэтгэлийн гэр өргөө барих

2 улиралд

90м2

222300

20000000

30

Сумын төвд /гэрэлтүүлэг дагуу/ сайжруулсан зам тавих /далан босгох/

3 дугаар улиралд

1700м

47100

80000000

31

Сум, байгууллага, багийг сурталчилсан хулдаасан сурталчилгааны самбарыг гудамж талбайд байрлуулах

3-р улиралд

20м2

24000

480000

32

Тува иргэдийн ургийн баяр хийх

3-р улиралд

1

10000000

10000000

33

Бөхийн 4 ширхэг  медаль, 4ширхэг өргөмжлөл

8 сард

25000

200000

34

Наадмын бичлэг хийлгэж орон даяар цацуулах, ирэх хүмүүсийн замын зардал, ТВ-ийн сурталчилгаа хийлгэх, цацуулах

 

8 сард

3 хоног

 

35000000

35

Бөхийн шагналд

 

128 бөх

 

9500000

36

Морины шагналд

 

6 нас

 

49000000

37

Сумын ургацын аваргуудын шагнал

9 сард

7 төрөл

250000

1750000

38

Сурын харвааны шагнал /өргөмжлөл, медаль/

 

Эр, эм

 8 ш

 

1500000

39

Бөх тайлбарлагчийн хөлс

 

1 хүн

 

300000

40

Хөтлөгчийн хөлс

 

2 хүн

 

500000

41

Хүндэтгэлийн хүлээн авалт

9 сард

400 хүн

25000

10000000

42

Морь цоллоочийн хөлс

9 сард

2 хүн

30000

60000

43

Морь бариачийн дугаар

 

5000

25000

44

Морь бариачийн хөлс

 

5 хүн

20000

100000

45

Морь бариачийн хантааз

 

5 хүн

35000

175000

46

Баяр зохион байгуулагч комиссын гишүүдэд мандат хийлгэх

8 сард

50 хүн

600

30000

47

Унаач хүүхдийн номер хийлгэх

8 сард

200ш

3000

600000

48

Унаач хүүхдийн гарын бэлэг бэлтгэх

8 сард

30ш

20000

600000

49

Хогийн сав наадмын талбайд байрлуулах

8 сард

15ш

50000

750000

50

Зочид төлөөлөгчдийн хүлээн авах байр бэлтгэх, гэр барих /баг, байгууллага тус бүр 5 гэр/

8 сард

50ш

20000

1000000

51

Зочдын хоол хүнс бэлтгэх

8 сард

500 хүнээр

20000

10000000

52

Баярын талбайг тохижуулах

8 сард

2000000

2000000

53

Зочид төлөөлөгчдийг үдэх

9 сард

300 хүн

15000

4500000

54

Нийт тээвэр шатахуун

3-9 сард

20000км

400

8000000

 

НИЙТ ЗАРДАЛ

 

 

 

412850000