ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 67 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй  гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил 2014 оны 06 сарын 2 өдрөөс эхэллээ. Нийт  1750м газар 35 гэрэл тавих юм.