Цагаан бургас баг


Цагаан бургас

Цагаан бургас баг. Хар-Ус нуурын байгалийн цогцолбор газрын тусгай хамгаалалттай бүс нутагт 97,4 мянган газар нутаг эзлэн оршдог. Нийт 280 хүн амтай 72 өрх, 16843 толгой малтай. Багийн нутагт 398 төрлийн шувуу, хулсны зэрлэг гахай, ондатор, минж, зээр гөрөөс зэрэг нэн ховордсон ан амьтан амьдардаг. Мөн Хар-Ус нуурын 47 арал тус багийн нутагт багтдаг. Багийн төв сумын төвөөс 30 километрт оршдог.