• Ховд

Ил тод байдал

БУЯНТ СУМЫН 90 ЖИЛИЙН ОЙН ТӨСӨВ

ОЙН АРГА ХЭМЖЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ САНХҮҮГИЙН ТООЦОО  

Төсөв санхүү

Санал асуулга

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд манай суманд ямар бүтээн байгуулалт хийх вэ?

 • 46.7%
  7
 • 6.7%
  1
 • 0.0%
  0
 • 0.0%
  0
 • 6.7%
  1
 • 13.3%
  2
 • 26.7%
  4
 • 0.0%
  0
 • 0.0%
  0
 • 0.0%
  0
 • 0.0%
  0